Evrendeki mükemmel uyum

Bilim ve Teknoloji|

Hassas Ayar Argümanı sayfamızda bahsettiğimiz gibi evrenin oluşmasında muazzam derecede fazla olasılığın peş peşe oluşması ve evrenimizi yapılandırması gerekiyor ki içinde yaşadığımız ve adına Dünya dediğimiz bu gezegende canlılık mükemmel bir uyum içerisinde var olabilsin. Bizlerde bu doğanın, canlılığın bir parçası olup etrafımızda olanlara artık alışmış olduğumuz için bize dikkat çekici gelmiyor olabilir ama dünyamızda her şey mükemmel bir düzen [...]

  • Kozmik arka plan

Hassas Ayar Argümanı

Bilim ve Teknoloji|

Teknolojik cihazlardaki gelişmeler sonucunda artık daha ileri seviye ölçümler yapabiliyor ve bilimsel hesaplarımızı artık daha kesin ifadelerle ortaya koyabiliyoruz. Yeni kozmolojik hesaplamalar bize evrenimizin en başından şimdiye kadar çok çok hassas ayarlar ile dizayn edildiğini söylüyor. Dilerseniz şimdi bu hesaplar nelerdir bir bakalım yalnız bunu daha iyi anlayabilmek için ilk önce evrenimizin büyüklüğüne bir göz atmak isabetli olacaktır. Evrenimiz [...]

  • Evrenin Genislemesi

Big Bang – Büyük Patlama Teorisi

Bilim ve Teknoloji|

Big Bang / Büyük Patlama Teorisi Evrenimizin varoluşu üzerine ortaya atılan tezlerden bir tanesi olan Big Bang yani Büyük Patlama Teorisi, şimdiye kadar pek çok kez yeni bilimsel gelişmeler ışığında ispatlanmıştır. Teoriyi burada ayrıntılı olarak ele almamızın sebebiyse teorinin Yüce Yaratıcıya inanan ve inanmayan herkese bu evrenin yoktan yaratıldığını söylemesidir. Şimdi gelelim teoriyi biraz daha yakından tanımaya. Henüz [...]

Kur’an-ı Kerim ‘de Belirtilen ve Kesinlikle Yapılmaması Gereken Davranışlar

Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali|

Kuran-ı Kerim ‘de Belirtilen ve Kesinlikle Yapılmaması Gereken Davranışlar Allah’a eş veya ortak koşmak (şirk) en büyük günahtır. Ayrıca ibâdetlere gösterişi (riya) karıştırmak da küçük şirktir. Meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününü ve kadere iman etmemek. Haksız yere bir mümini öldürmek Anne- babaya karşı gelmek. Namuslu, müslüman kadınlara iftira etmek. Yalan söylemek. Yalancı şahitlik yapmak. Allah yolunda düşmanla savaşırken [...]

Kur’an-ı Kerim’de İnsanoğlunun Yaratılışı ile İlgili Ayetler Nelerdir?

Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali|

002. Bakara Sûresi, 30-38. Ayetler 30. Hani, Rabbin meleklere, “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım” demişti. Onlar, “Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamdederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz.” demişler. Allah da, “Ben sizin bilmediğinizi bilirim” demişti. 31. Allah, Âdem’e bütün varlıkların isimlerini öğretti. Sonra onları meleklere göstererek, “Eğer doğru söyleyenler iseniz, haydi [...]

Altın Oran

Bilim ve Teknoloji|

Altın oran, günlük yaşantımızda, doğada veya kainatta kısacası yaşadığımız herhangi bir yer veya zamanda karşımıza çıkabilecek, bir bütünü oluşturan parçaların veya aşamalarının arasındaki uyumun adıdır. Altın Oran Nedir? Biraz önce bahsettiğimiz gibi bir bütünü oluşturan parçaların birbirine en güzel uyumu diye tabir edebileceğimiz Altın Oran, en sık kullanılan haliyle 1,61803389 diye başlayıp giden sayı dizesidir. Altın [...]

Kıyamet Alametleri

Ahir Zaman ve Ahiret Hayatı|

Kıyamet Alametleri Kiyamet alâmetlerini önemine göre küçük alâmetler ve büyük alâmetler olarak ikiye ayırmak gerekir. Küçük alâmetlere dinî hayatın zayıflayıp kötülüklerin yayılmasına dair olaylar dahil edilirken büyük alâmetleri kıyametin kopmasından kısa bir süre önce meydana gelecek hârikulâde vak‘alar oluşturur Hadislerde belirtildiğine göre Hz. Peygamber kıyametin kopuş zamanını bilmediğini söylemiş, ancak kopmasından önce vuku bulacak bazı olayların onun yaklaştığının [...]