Kuran-ı Kerim ‘de Belirtilen ve Kesinlikle Yapılmaması Gereken Davranışlar

 • Allah’a eş veya ortak koşmak (şirk) en büyük günahtır. Ayrıca ibâdetlere gösterişi (riya) karıştırmak da küçük şirktir.
 • Meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününü ve kadere iman etmemek.
 • Haksız yere bir mümini öldürmek
 • Anne- babaya karşı gelmek.
 • Namuslu, müslüman kadınlara iftira etmek.
 • Yalan söylemek.
 • Yalancı şahitlik yapmak.
 • Allah yolunda düşmanla savaşırken savaş meydanından kaçmak.
 • Yetim malı yemek.
 • Faiz almak veya faiz vermek. Almak olduğu kadar faiz vermekde günahtır.
 • Zulüm etmek. Zulmedenlere meyletmek , sempati duymak.
 • Zina veya zinaya sebep olabilecek davranışlarda bulunmak.
 • Allah’ın rahmetinden umut kesmek.
 • Sihir ve büyücülük öğrenmek ve bu işlerle uğraşmak.
 • Beş vakit namazı layıkıyla kılmamak, orucu tutmamak, zekatı vermemek ve üzerine farz olduğunda hemen hacca gitmeye çalışmamak.
 • İyiliği emredip, kötülükten alıkoyma görevini önemsememek.
 • Kur’an-ı Kerim ayetleriyle alay etmek veya alay edilen yerde tepkisiz durmak.
 • Cuma namazını terk etmek.
 • Harcamalarda israf etmek.
 • Akrabalarla ilişkileri kesmek.
 • Adakları yerine getirmemek.
 • Geleceği (Gayb) Allah’tan başkası bilemez, bunu bir şekilde bildiğini iddia edenlere güvenmek.
 • Kumar oynamak, fal baktırmak, şans oyunları oynamak.
 • İntihar etmek.
 • Haset etmek yani başka bir kişinin maddi veya manevi varlığının o kimseden gitmesini, onda olmayıp, sadece kendinde olmasını istemek.
 • Müminleri karalamak, (kötü) lakaplarla çağırmak, arkadan çekiştirmek, kaş göz işaretiyle alay etmek.
 • Eşcinsellik yapmak.
 • Kur’an-ı Kerim’in bir kısmına inanıp, bir kısmını inkâr etmek.
 • Allah’ın, örtülmesini emrettiği yerleri örtmemek.
 • Cimrilik yapmak.
 • Leş, kan, domuz eti ve Allah’tan başkası adına kesileni yemek, ticaretini yapmak. Mecbur kalma durumu ayrıdır.
 • Peygamberlerle alay etmek.
 • İçinden gerçek anlamda iman etmemiş olup, dışından müslümanmış gibi görünmek (münafık) veya bu kişilere yardım etmek, itaat etmek.
 • İçki veya uyuşturucu içmek, ticaretini yapmak.
 • Allah’ı bırakıp ne fayda ve ne de zarar verebilecek olan şeylere yalvarmak.
 • Aslında yapmayacağımız şeyleri söylemek.
 • Bu dünya hayatının ancak bir eğlence ve oyundan ibaret olduğunu unutmak.
 • Allah’ı anmaktan ve emirlerine uymaktan yüz çevirmek.
 • Müslümanlar arasında bölücülük yapmak, onları günaha sokmak, isyana kışkırtmak (fitne, fesat çıkartmak).
 • Yahudi ve hıristiyanları dost edinmek, onlara itaat etmek.
 • İnsanların kusurlarını araştırmak.
 • Gıybet yapmak.
 • Hırsızlık yapmak.
 • Rüşvet almak veya vermek.
 • Allah’ın bildirdiği hakikatleri gizlemek, onları bir çıkar aracı olarak kullanmak.
 • Ölçüde ve tartıda hile yapmak.
 • Allah’ın indirdiği hükümlerle hükmetmemek.
 • Şahitliği gizlemek.
 • Nefsinin arzularını ilâh edinmek.
 • Dinde ihtilaf (tefrika) çıkarmak.
 • Zannın çoğundan kaçınmak gerekir, çünkü zannın bir kısmı günahtır.
 • Faydasız işlerle ve boş sözlerle meşgul olmak.