Elif Ba – Harflerin Durumları

Arapçada harflerin bitişik ve ayrı yazılışlarında farklılıklar vardır. Bu sebeple harflerin başta ortada ve sondaki durumlarını da bilmemiz gerekmektedir.

Harflerin isimleri örnek olsun diye yazılmıştır, Arapçada olup Türkçede olmayan harfleri Türkçe’de doğru yazmak zor olacağından hocamızdan dinleyerek öğreniniz.

Mobil cihazlarda tablonun tamamını görüntülemek için lütfen tabloyu sağa veya sola kaydırınız.

Harf İsmi Yalın Başta Ortada Sonda
Elif ا ا ـا ـا
Be ﺏ‎ بـ‎‎ ـبـ‎ ـب
Te ت تـ‎‎ ـتـ‎ ـت
Ṡe ﺙ‎‎ ثـ‎‎‎ ـثـ‎‎ ـث
Cim ج‎ ‎‎جـ ـجـ‎ ـج
He ح‎ ‎‎حـ‎ ـحـ‎ ـح
Ha خ خـ‎‎ ـخـ ـخ‎
Del ـد‎ ـد
Żel ذ ذ ـذ‎ ـذ‎
Ra ر ر ـر ـر
Zey ز ز ـز ـز
Sin سـ ـسـ ـس
Şin شـ ـشـ ـش
Sad ص صـ ـصـ ـص
Dad ض ضـ ـضـ ـض
Ta ط طـ ـطـ ـط
Ża ظ ظـ ـظـ ـظ
Ayn ع عـ ـعـ‎ ـع
Ğayn غ غـ ـغـ‎ ـغ
Fe ف فـ‎ ـفـ‎ ـف
Kaf ق قـ ـقـ ـق
Kef ك كـ ـكـ ـك
Lem ل لـ ـلـ ـل
Mim م مـ ـمـ ـم
Nun ﻥ‎ ـنـ ـن‎
Vav و و ـو ـو‎
He ه – ﻫ ﻫ‎ ‎ﻪ
Lam-Elif
Ye ﻯ – ﻱ ـيـ ـي

Kendinden Sonrakine Bitişmeyen Harfler

Aşağıdaki harfler kendinden sonra gelen harf ile bitişmez

و

Vav

ز‎

Zey

ر‎

Ra

ذ

Żel

Del

ا

Elif

Kendinizi Deneyin

ء

Elif

خـ

ـعـ‎

Ayn

ـد‎

Dal

شـ‎

Şın

ـبـ

Be

ـمـ

Mim

ـث

Se

ـطـ

ـج‎

Cim

و

Vav

ـكـ

Kef

ى

Ye

ه

He

ـد‎

Dal

ـق‎

Kaf

He

ـيـ

Ye

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Her Gün, Bir Önemli Bilgi