Elif Ba

Ince Okunan Harfler


İnce okunan harfler

Kalın Okunan Harfler


Kalın okunan harfler


Peltek okunan harfler

Elif Ba – Kuran harflerinin okunuşu için lütfen kutucuklarının altındaki Detay yazısına, daha geniş açıklamaları için Ayrıntı yazısına tıklayınız.

ا
Elif
Boğazın göğüse bitiştiği yer olan boğazın en alt kısmından çıkar. İnce bir harftir.
| Ayrıntı
ب
Be
Dudakların kuvvetlice kapanmasıyla oluşur, dudakların arasından çıkar. İnce bir harftir.
| Ayrıntı
ت
Te
Dil ucunun, üst ön dişlerin üst yarısına değmesiyle çıkar. İnce ve keskin bir harftir.
| Ayrıntı
ث

Ṡe
Dilin ucunu üst ve alt dişlerin arasından biraz dışarı çıkarmak suretiyle söylenir. İnce, peltek ve yumuşak bir harftir.

| Ayrıntı
ج
Cim
Dilin orta kısmını kabartıp üst damağa kuvvetlice dayayıp çekmek suretiyle okunur. İnce bir harftir.
| Ayrıntı
ح

He
Boğazın tam ortasından ağız açılarak ve boğaz biraz sıkılarak çıkarılır. İnce bir harftir.

| Ayrıntı
خ

Ha
Boğazın ağıza yakın olan üst kısmından, boğazı hırıldatarak çıkarılır. Kalın bir harftir.

| Ayrıntı
د‎

Del
Türkçedeki D gibidir. Dil ucunun, üst ön dişlerin ortasının biraz yukarısına değmesiyle çıkar. İnce bir harftir.

| Ayrıntı
ذ

Żel
Dil ucunu ön dişlerin arasından hafifçe çıkarıp, şiddetle soluk verilerek çıkarılır. İnce ve peltek bir harftir.

| Ayrıntı
ر
Ra
Dilin ucu geriye doğru kıvrılarak üst ön dişlerin bitişiği olan damağa dokun- masıyla çıkarılır. Duruma göre ince veya kalın okunur.
| Ayrıntı
ز

Zey
Dil ucunu alt ön dişlerin uçlarına değdirmek suretiyle çıkar. İnce ve keskin bir harftir.

| Ayrıntı
س
Sin
Türkçedeki S harfi gibidir fakat daha keskin çıkarılır. İnce bir harftir.
| Ayrıntı
ش

Şin
Türkçedeki Ş’ye benzer, ses çıkartılırken dilin uç tarafı değilde ortası kabartılarak daha şırıltılı çıkartılır. İnce ve yumuşak bir harftir.

| Ayrıntı
ص
Sad
Dil ucunun alt ön dişlerin üst yarısına yaklaştırılmasıyla çıkarılır. Kalın bir harftir.
| Ayrıntı
ض

Dad
Dilin sağ veya sol yan kısmını karşısı olan üst azı dişlerin iç kısmına sürtmek suretiyle çıkarılır. Kalın bir harftir.

| Ayrıntı
ط

Ta
Dilin üst yüzü damağa yapıştırılır ve dilin ucu üst dişlerin iç tarafına bastırılıp kaldırmak suretiyle okunur. Kalın bir harftir.

| Ayrıntı
ظ

Ża
Dilin en ucunun üst tarafını, üst ön dişlerin başlarına değdirdikten sonra soluk verilerek çıkarılır. Kalın ve peltek bir harftir.

| Ayrıntı
ع
Ayn
Boğaz ortasından, ses telleri yani boğaz biraz sıkılarak çıkarılır. İnce bir harftir.
| Ayrıntı
غ
Ğayn
Ağız boşluğunun en dip noktasından yani boğazın ağıza yakın olan üst kısmından çıkar. Kalın bir harftir.
| Ayrıntı
ف
Fe
Üst ön dişlerin, alt dudağın iç kısmına hafifçe basmasıyla çıkar. İnce bir harftir.
| Ayrıntı
ق
Kaf
Dilin dip kısmında, dil kökünün, karşısı olan üst damağa değmesiyle çıkar. Kalın bir harftir.
| Ayrıntı
ك
Kef
Dilin ortasından, dilin üstü ile üst damak arasından çıkar. İnce bir harftir.
| Ayrıntı
ل

Lem
Dil ucunun iki yanının üst ön damağa (ön diş etlerine) dokundurulmasıyla çıkar. İnce ve yumuşak bir harftir.

| Ayrıntı
م

Mim
Alt ve üst dudakların iç kısımlarını yavaşça açıp kapayarak okunur. İnce ve yumuşak bir harftir.

| Ayrıntı
ن
Nun
Dilin ucunun üst ön dişlerin etlerine değmesiyle çıkar. İnce bir harftir.
| Ayrıntı
و
Vav
Dudakların uçları birbirine değmeden, öne doğru toparlanmasıyla çıkarılır. Yumuşak ve ince bir harftir.
| Ayrıntı
He
Boğazın sonundan yani göğüsle birleştiği kısımdan çıkarılır. İnce ve yumuşak bir harftir.
| Ayrıntı
ي
Ye
Dilin orta kısmının üst damağın orta kısmına değdirilmesiyle çıkar. İnce ve yumuşak bir harftir.
| Ayrıntı

Hatırlatma: Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenmek oldukça kolaydır fakat mutlaka bir öğreticiye ihtiyaç vardır. Her ne kadar bu sitede harflerin çıkış yerleri ayrıntılı bir şekilde yazılmış olsa da bu açıklamalar ile gerçek sesleri bulmak yine de çok zor olacaktır.  Bu sebeple yeni başlayanlar mutlaka ehil bir eğitimciden ders almalı ve sesleri hakkıyla öğrenmelidir. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığından Osman Eğin’in Youtube eğitim videolarına buradan ulaşabilir ve ilerleyen dersleri takip edebilirsiniz.

Kalın, İnce ve Peltek Harfler

Elif Be Kuran Harfleri - Kalın, İnce ve Peltek Harfler

Not: Takdir edeceğiniz gibi bir dilin en doğru fonetiği o dili konuşan milletin ağzında görülür. Bu gerçeği unutmayarak Türkçe’mizde ki  Kur’an-ı Kerim okunuşlarına ve eğitimlerine baktığımızda görüyoruz ki; çok açık bir hata yaygın olarak yapılmaktadır. Çoğu Elif Ba kitapçıklarında da görülen bu hata, ötreli harflerin ve özellikle uzatılarak okunan ötreli harflerin  , “ü” sesi ile ve çok ince olarak okunmasıdır. Türkiye’de konuştuğumuz Türkçe ne kadar “ince” bir dil olursa olsun, Kur’an-ı Kerim okurken hakkını vererek doğru olarak okumamız oldukça önemlidir çünkü Kur’an-ı Kerim’in kendine ait özel okuma usûlü ve telaffuzu vardır. Eğitmenlerin ve öğrencilerin bu konuda titiz davranması gerekmektedir. Kur’an-ı Kerim, tecvidli inmiştir. Cebrail (a.s.) peygamber (s.a.s) efendimize bu şekilde öğretmiştir. Peygamberimizde ashab-ı kirâma tecvidli olarak öğretmiştir.

Harflerin Sitemizdeki Yazılışları

Arapça harfleri seslendirdiğimizde karşılıklarını alfabemizdeki  mevcut Türkçe harfler ile yazamadığımız için bu sitede bazı özel harfler geliştirilmiştir.

Örneğin ilerleyen dersleri çalışırken karşılaşacağınız gibi peltek bir z okumanız gerektiğinde sitemizde bunun Türkçe yazım karşılığı olarak ż harfini göreceksiniz. Sitemizde aynı zamanda ilk üç ders boyunca kalın, ince ve peltek harfler için arka plan renklerinin farklı olduğuna dikkat ediniz. Hem arka plan renkleri hem de geliştirilen özel harfler ile desteklenen bu eğitim yönteminde harfleri olması gerekene en yakın şekilde çıkartabileceğinize inanıyoruz.

Yandaki tabloda hangi işaretin ne manaya geldiği açıklanmıştır. Detaylı açıklama için lütfen ilgili sayfamızı ziyaret ediniz.

Sağdaki tabloyu her sayfada bulabileceksiniz, büyütmek için üzerine tıklayınız.

Kendinizi Deneyin

ص‎

Sad

ط‎

Ta

ع‎

Ayn

ﺏ‎‎

Be

ت

Te

ل‎

Lem

ذ‎

Żel

ر‎

Ra

ز‎

Zey

ﺵ‎

Şin

ظ‎

Ża

ﺙ‎‎‎

Ṡe

غ‎

Ğayn

ك‎

Kef

م‎

Mim

ح‎‎

He

ق

Kaf

خ

Ha

Tüm sayfalarda ince harflerin mavi, kalın harflerin yeşil, peltek harflerin ise kırmızı ile gösterildiğine dikkat ediniz.

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Her Gün, Bir Önemli Bilgi