Harekeler

Arap alfabesindeki tüm harfler sessizdir ve kendi başına okunmaz. Harfler, altına veya üstüne gelen aşağıdaki işaretlerle seslendirilirler. Bu işaretlere hareke denir, harekeler 3 tanedir.

Üstün Ustun-65px50

Harfin üzerine gelen bu işaret ince harfleri e sesi ile, kalın okunan harfleriyse a sesi ile okutur. İnce harflerden ر üstünlü olduğu zaman a sesiyle okunur.

Esre Esre-65px50

Harfin altına gelen bu işaret mavi kutudaki ince harfleri i sesi ile, yeşil kutudaki kalın harfleriyse ı’dan i’ye geçerek okutur. 

Ötre Otre-65px50

Harfin üstüne gelen bu işaret mavi kutudaki ince harfleri ince u sesiyle (u ile ü arasında bir ses), yeşil kutudaki kalın okunan harfleriyse u sesi ile okutur.

Yaygın bir hata olarak üzerine ötre hareke gelmiş ince harf ü sesi ile okunmaz. Arapçada, Türkçedeki gibi ince ü sesi yoktur. Bu ses için u ile ü arası bir ses veya çok ince olmayan ü sesidir diyebiliriz. Yani bu harfleri söylerken dudaklarımızı üzüm, düdük veya bülbül kelimelerindeki gibi fazla uzatmamalıyız.

Bu yüzden sitemizde ince harflerin üzerine gelen ötre için şapkalı û kullanılacaktır.

Harflerin Sitemizdeki Yazılışları

Arapça harfleri seslendirdiğimizde karşılıklarını alfabemizdeki  mevcut Türkçe harfler ile yazamadığımız için bu sitede bazı özel harfler geliştirilmiştir.

Örneğin ilerleyen dersleri çalışırken karşılaşacağınız gibi peltek bir z okumanız gerektiğinde sitemizde bunun Türkçe yazım karşılığı olarak ż harfini göreceksiniz. Sitemizde aynı zamanda ilk üç ders boyunca kalın, ince ve peltek harfler için arka plan renklerinin farklı olduğuna dikkat ediniz. Hem arka plan renkleri hem de geliştirilen özel harfler ile desteklenen bu eğitim yönteminde harfleri olması gerekene en yakın şekilde çıkartabileceğinize inanıyoruz.

Yandaki tabloda hangi işaretin ne manaya geldiği açıklanmıştır. Detaylı açıklama için lütfen ilgili sayfamızı ziyaret ediniz.

Sağdaki tabloyu her sayfada bulabileceksiniz, büyütmek için üzerine tıklayınız.

Kendinizi Deneyin

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Her Gün, Bir Önemli Bilgi