Harekeler

Arap alfabesindeki tüm harfler sessizdir ve kendi başına okunmaz. Harfler, altına veya üstüne gelen aşağıdaki işaretlerle seslendirilirler. Bu işaretlere hareke denir, harekeler 3 tanedir.

Üstün Ustun-65px50

Harfin üzerine gelen bu işaret ince harfleri e sesi ile, kalın okunan harfleriyse a sesi ile okutur. İnce harflerden ع – ر – ح üstünlü olduğu zaman a sesiyle okunur.

Arapçada, Türkçedeki gibi tam bir a ve e ayrımı yoktur. a harfi derken iki sesin arasında ve a’ya meyilli / a’ya yakın okumak gerektiğini belirtmeliyiz. Aynı şekilde e harfini de sessiz harfine göre iki sesin arasında ve e’ye meyilli yani e’ye yakın okumalıyız.

اَ

e

بَ

be

تَ

te

ثَ

ṡe

جَ

ce

حَ

ha

خَ

ȟa

دَ

de

ذَ

że

رَ

ra

زَ

ze

سَ

se

شَ

şe

صَ

sa

ضَ

da

طَ

ta

ظَ

ża

عَ

à

غَ

ğa

فَ

fe

قَ

ka

كَ

ke

لَ

le

مَ

me

نَ

ne

وَ

ve

هَ

he

ىَ

ye

Esre Esre-65px50

Harfin altına gelen bu işaret ince harfleri i sesi ile, kalın harfleriyse ı sesi ile okutur. 

Kalın harften sonra esre geldiğinde harfi kalın, esre harekesini ise ince okumak gerekir yani okunacak ses ı dan ‘ye geçer gibi, veya örneğin sıi, rıi der gibidir. Sitemizde bu ses ı olarak yazılacaktır.

اِ

i

بِ

bi

تِ

ti

ثِ

ṡi

جِ

ci

حِ

hi

خِ

ȟı

دِ

di

ذِ

żi

رِ

ri

زِ

zi

سِ

si

شِ

şi

صِ

sı

ضِ

dı

طِ

tı

ظِ

żi

عِ

ì

غِ

ǧı

فِ

fi

قِ

kı

كِ

ki

لِ

li

مِ

mi

نِ

ni

وِ

vi

هِ

hi

ىِ

yi

Ötre Otre-65px50

Harfin üstüne gelen bu işaret ince harfleri u ile ü sesi arasında bir sesle, kalın okunan harfleriyse u sesi ile okutur.

Yaygın bir hata olarak Ötre, üzerine geldiği ince harfi ü sesi ile okutmaz. Arapçada ü sesi yoktur. Bu yüzden sitemizde ince harflerin üzerine gelen ötre için şapkalı û kullanılacaktır. Bu ses için u ile ü arası bir ses veya çok ince olmayan ü sesidir diyebiliriz.

اُ

û

بُ

تُ

ثُ

ṡû

جُ

حُ

خُ

ȟu

دُ

ذُ

żû

رُ

ru

زُ

سُ

شُ

şû

صُ

su

ضُ

du

طُ

tu

ظُ

żu

عُ

‘û

غُ

ǧu

فُ

قُ

ku

كُ

لُ

مُ

نُ

وُ

هُ

ىُ

Harflerin Sitemizdeki Yazılışları

Arapça harfleri seslendirdiğimizde karşılıklarını alfabemizdeki  mevcut Türkçe harfler ile yazamadığımız için bu sitede bazı özel harfler geliştirilmiştir.

Örneğin ilerleyen dersleri çalışırken karşılaşacağınız gibi peltek bir z okumanız gerektiğinde sitemizde bunun Türkçe yazım karşılığı olarak ż harfini göreceksiniz. Sitemizde aynı zamanda ilk üç ders boyunca kalın, ince ve peltek harfler için arka plan renklerinin farklı olduğuna dikkat ediniz. Hem arka plan renkleri hem de geliştirilen özel harfler ile desteklenen bu eğitim yönteminde harfleri olması gerekene en yakın şekilde çıkartabileceğinize inanıyoruz.

Yandaki tabloda hangi işaretin ne manaya geldiği açıklanmıştır. Detaylı açıklama için lütfen ilgili sayfamızı ziyaret ediniz.

Sağdaki tabloyu her sayfada bulabileceksiniz, büyütmek için üzerine tıklayınız.

Kendinizi Deneyin

صَ

sa

ثَ

ṡe

كَ

ke

جَ

ce

مَ

me

هَ

he

دِ

di

تِ

ti

قِ

ki

خِ

ȟi

فِ

fi

ىِ

yi

فُ

ظُ

żu

لُ

رُ

ru

حُ

صُ

su