Dat Harfi

Dat
Harfin Okunuşu
Ferruh Hoca
Türkiye
Yahya Hoca
Libya
Arapça Öğretmeni
ispanya
Harfin Ağzımızdan Çıkış Yeri / Mahreç

Dilin sağ veya sol yan kısmını karşısı olan üst azı dişlerin iç kısmına sürtmek suretiyle çıkarılır. Kalın bir harftir.
Çok kalın DA sesi ile çok kalın ZA sesi arasında bir sestir. Kalın, dolgun ve tok bir sestir. Akıcı ve uzatılan bir sesle okunur.

Dat harfinin ağzımızdan çıkış yeri ve şekli - Uzaktan
Dat harfinin ağzımızdan çıkış yeri ve şekli - Yakından
Dat harfinin ağzımızdan çıkış yeri ve şekli - Ağız içi
Harfin Yazılışı

Dat harfi hem sağdan, hem de soldan bitişebilen bir harftir.

Sonda Ortada Başta Yalın
ـض ـضـ ضـ ض