Ra Harfi

Rı
Sonraki Harf
Önceki Harf
Tüm Harfler

Ra Harfi

Rı
Ra harfinin ağzımızdan çıkış yeri ve şekli - Uzaktan
Ra harfinin ağzımızdan çıkış yeri ve şekli - Yakından
Ra harfinin ağzımızdan çıkış yeri ve şekli - Ağız içi
Sonraki Harf
Önceki Harf
Tüm Harfler