Yoktan Varedilen Evren

O, gökleri ve yeri örnekleri yokken yaratandır. O’nun bir eşi olmadığı hâlde, nasıl bir çocuğu olabilir? Hâlbuki her şeyi O yarattı. O, her şeyi hakkıyla bilendir.
Diyanet İşleri Başkanlığı Meali, 006. En’âm Suresi, 101. Ayet

1920’li yıllarda ortaya atılan bir teorinin sonraki yıllarda defalarca kez ispatlanması ve bilimsel gözlemlerle de doğrulanması sonucunda biliyoruz ki içinde yaşadığımız kainat bundan 13,8 milyar yıl önce birkaç atom altı parçacığın milyarlarca derece sıcaklıkla ve muazzam bir patlamayla çarpışması sonucu oluşmuştur.

Yani bizim bildiğimiz madde, atomlar, atomu oluşturan atom altı parçacıklar, zamanın başlangıç noktası olan bir yerde zamandan, mekandan ve maddeden bağımsız Yüce bir Yaratıcı tarafından yaratılmıştır.

Başlangıçta sadece atomu oluşturan parçacıkların olduğu bu evrende bugün trilyonlarca galaksi, herbirinde milyarlarca yıldız ve gezegen vardır.

Dünyamız içinde sayısız çeşitlilikte ve güzellikte mikroplar, bitkiler, hayvanlar ve insanlar bulunmaktadır.

Bilimsel olarak ispatlandığı üzere de tüm bunların hepsi başlangıçta yok iken bugün muazzam bir çeşitliliğe ulaşmıştır.

Büyük Patlama (Big Bang) teorisi ile ilgili daha geniş açıklamalar için lütfen bu sayfayı ziyaret ediniz.

Evrenin en büyük haritası ve doğadan uzaydan resimler konulacak