Sa’y

Sa’yin Geçerli Olma Şartları (Farzları)

 • Sa’yi daha önce ihrama girdikten sonra yapmak. Burada sa’yi ihramlı yapmaktan ziyade bu sa’yi yapmadan evvel hac ihramının giyilmiş olması kast edilmektedir.

  Bildiğiniz gibi temettü haccına niyet edenler önce umre sonra hac yaparlar. Eğer temettü haccına niyet etmiş bir kişi umre yapıp ihramdan çıktıktan sonra haccın sa’yını da (izdiham vb. sebeplerle) Arafata çıkmadan önce yapmak isterse önce hac için ihrama girmesi gereklidir.

  Sa’y sünnete uygun olarak Arafat’tan sonra yapılacak ise ziyaret tavafı yapıldıktan sonra ihramsız olarak yapılır. Kısaca özetlemek gerekirse Arafat’ta şeytan taşlandıktan sonra Mescid-i Haram’da Ziyaret tavafı yapılır, bu esnada kurban kesildiği haberi gelince, traş olup ihramdan çıkılır, haccın sa’yi bundan sonra ve ihramsız olarak yapılır. Eğer bu tertibe uyulmayacaksa ihramlı olarak da yapılabilir.

  Umre sa‘yının ihramlı olarak yapılması vaciptir.

  Kudüm tavafı veya nafile bir tavaftan sonra yapılan hac sa‘yi ancak ihramlı olarak yapılabilir.

  Görüldüğü gibi haccın sa’yi ihramsız olarak da yapılabiliyor burada önemli olan sa’yi ihrama girdikten sonra yapmak.

 • Sa’y tavaftan sonra yapılmalıdır. Haccın sa’yının ziyaret tavafından sonra yapılması daha faziletlidir.

 • Sa’yın en az dört şavtını tamamlamak. Hanefilere göre en az dört, diğer mezheplere göre yedi şavtın hepsini tamamlamak farzdır.

Sa’yin Vacipleri

 • Sa’yi yürüyerek yapmak. Yaşlılık, hastalık veya sakatlık gibi durumlarda gücü yetmeyenler başkası yardımıyla sa’y yapabilirler. Gücü yetenlerin sa’yi yürüyerek yapması ise vaciptir, vacibin terki halinde küçükbaş kurban kesilmesi gerekir.

 • Sa’yin yedi şavta tamamlanması vaciptir, eksik kalan her şavt için fitre miktarı sadaka verilmesi gerekir.

Sa’yin Sünnetleri

 • Niyet etmek.

 • Sa’ye tavaf namazı kıldıktan hemen sonra ara vermeden başlamak.

 • Tavaf namazından sonra ve sa‘ye başlamadan önce Hacerülesved’i selamlamak.

 • Sa’yi abdestli olarak yapmak. Tavafın aksine abdestsiz veya cünüp olarak veya âdet halinde de sa’y yapılabilir fakat bu durumdan temizlenmiş olmak daha faziletlidir.

 • Safa ve Merve tepelerine her varışta Kâbe’yi görebilecek şekilde üst kısımlara çıkmak. Yoğunluk sebebiyle izdiham oluşmaması için şu an Merve tepesinden Kabe’yi görmek mümkün değildir fakat eğer mümkünse bu tepeciklerin eteklerinden dönmeyip üst taraflara doğru çıkarak Kabe’ye doğru dönerek tekbir, tehlil getirmeli, dua etmeli ve Hz. Peygamber’e salâtüselâm okumalıdır.

 • Safa ile Merve arasındaki yeşil ışıkla aydınlatılmış alanda kısa adımlarla süratli ve çalımlı (hervele) yürümek. Herveleyi sadece erkekler yapar, kadınlar hervele yapmaz. Tavafta mubah olan her şey (konuşmak, yemek içmek gibi) sa’yde de mubahtır.

  Sa’y esnasında farz veya cenaze namazı kılınabilir, namaz bittiğinde sa’ye kalınan yerden devam edilir.

 • Sa’y sırasında dua, tekbir, tehlil okumakla meşgul olmak.