Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Yer o yaman sarsıntı ile sarsıldığı,

2. Yer, içindeki ağırlıkları çıkarıp dışarı attığı,

3. Ve insan: “Ona ne oluyor?” dediği zaman.

4,5. O gün yer, Rabbinin ona vahyetmesiyle haberlerini anlatacaktır.

6. O gün insanlar, amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmek üzere bölük bölük çıkacaklardır.

7. Her kim zerre kadar hayır işlemişse onu görecektir.

8. Her kim, zerre kadar şer işlemişse onu görecektir.