Bismillâhirrahmânirrahîm.

1,2. Çoklukla övünmek, sizi kabirlere varıncaya kadar oyaladı.

3. Hayır! Yakında bileceksiniz.

4. Yine hayır! Yakında bileceksiniz (hatanızı).

5,6. Hayır! Eğer kesin bilgi ile bilseniz, elbette cehennemi görürsünüz.

7. Sonra, yemin olsun ki, cehennemi yakin gözüyle göreceksiniz.

8. Sonra, yemin olsun ki, o gün (size verilen) her nimetten sorulacaksınız