Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Ebu Leheb’in elleri kurusun (yok olsun o), zaten yok oldu ya.

2. Ne malı ne de kazandığı onu kurtaramadı.

3. (O), alevli bir ateşe girecektir.

4. Karısı da odun hamalı olarak (onunla beraber girecektir).

5. Boynunda da hurma lifinden bir ip olacaktır.