Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Güneş’e ve onun parıltısına,

2. Güneş’in ardından gelen Ay’a,

3. Güneş’i açıp ortaya çıkaran gündüze,

4. Onu örten geceye,

5. Göğe ve onu bina edene,

6. Yere ve onu döşeyene,

7. Nefse ve onu biçimlendirene,

8. Sonra da ona kötülük ve takva kabiliyetini verene yemin olsun ki,

9. Elbette nefsini temizleyip parlatan kurtulmuştur.

10. Onu kirletip gömen de ziyan etmiştir.

11. Semud, azgınlığıyla Hakk’ı yalanladı,

12. En azgınları ileri atılınca,

13. Allah’ın Rasulü (Salih peygamber) onlara: “Allah’ın devesini ve onun su nöbetini gözetin.” demişti.

14. Fakat onlar peygamberi yalanlayıp deveyi kestiler. Rableri de günahlarını başlarına geçiriverdi de orayı dümdüz etti.

15. Öyle ya, Allah bu işin sonundan korkacak değil ya.