Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Allah’ın yardımı ve fetih geldiğinde,

2. Ve insanların dalga dalga Allah’ın dinine girdiklerini gördüğünde,

3. Rabbini öğerek tesbih et, O’ndan bağışlanmanı dile, çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.