Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,

2. İnsanların hükümdârına,

3. İnsanların ilâhına,

4. O sinsi vesvesecinin şerrinden.

5. O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.

6. Gerek cinlerden, gerek insanlardan.