Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Bir isteyen, olacak azabı istedi.

2. Kâfirler için onu savacak yok.

3. O, derece ve makamların sahibi Allah’tandır.

4. Melekler ve Ruh miktarı ellibin yıl süren bir gün içinde ona çıkar.

5. O halde güzel bir sabır ile sabret.

6. Çünkü onlar onu uzak görürler.

7. Biz ise onu yakın görüyoruz.

8. O gün gök erimiş bir maden gibi olur.

9. Dağlar da atılmış renkli yün gibi olur.

10. Dost dostun halini soramaz.

11. Birbirlerine gösterilirler. Suçlu o günün azabından kurtulmak için fidye vermek ister; oğullarını,

12. Eşini ve kardeşini,

13. Kendisini barındıran, içinde yetiştiği tüm ailesini,

14. Ve yeryüzünde bulunanların hepsini ki, tek kendini kurtarabilsin.

15. Hayır, o alevlenen bir ateştir.

16. Derileri kavurur, soyar.

17. Çağırır, sırtını dönüp gideni,

18. Mal toplayıp kasada yığanı,

19. Doğrusu insan dayanıksız ve huysuz yaratılmıştır.

20. Kendisine kötülük dokundu mu sızlanır.

21. Kendisine hayır dokundu mu cimrilik eder.

22. Ancak namaz kılanlar bunun dışındadır.

23. Onlar ki namazlarını sürekli kılarlar.

24. Onların mallarında belli bir hak vardır,

25. Hem isteyen için, hem de istemekten utanan yoksul için.

26. Onlar ki ceza gününü tasdik ederler.

27. Rablerinin azabından korkarlar.

28. Çünkü Rablerinin azabından emin olunmaz.

29. Onlar ki ırzlarını korurlar.

30. Ancak zevcelerine ve cariyelerine karşı hariç. Çünkü onlara yaklaştıklarında kınanmazlar.

31. Bundan ötesini isteyenler, var ya işte onlar haddi aşanlardır.

32. Onlar emanetlerini ve ahitlerini gözetirler.

33. Şahitliklerinde dürüsttürler.

34. Namazlarına devam ederler.

35. İşte bunlar cennetlerde ağırlanırlar.

36. Şimdi ne oluyor o inkâr edenlere ki, sana doğru boyunlarını uzatarak koşuyorlar:

37. Sağdan ve soldan bölük bölük.

38. Onlardan herbiri, bir nimet cennetine sokulacağını mı umuyor?

39. Hayır, biz onları bildikleri şeyden yarattık.

40. Artık o doğuların ve batıların Rabbine yemine ne gerek, elbette bizim gücümüz yeter.

41. Onları kendilerinden daha hayırlı olanlarla değiştirebiliriz ve bizim önümüze geçilmez.

42. O halde bırak onları, kendilerine vaad edilen günlerine kavuşuncaya kadar dalıp oynayadursunlar.

43. O gün kabirlerden hızlı hızlı çıkacaklar, sanki putlara gidiyorlarmış gibi fırlayacaklar.

44. Gözleri düşük, kendilerini bir alçaklık saracak da saracak. İşte onlara vaad edilen gün, o gündür.