Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Kureyş’in ilâfı (güven ve barış andlaşmalarından faydalanmalarını sağlamak) için.

2. Kış ve yaz seferlerinde (faydalandıkları andlaşmaların) kadrini bilmiş olmaları için.

3. Bu Beyt (Kâbe)nin Rabbine kulluk etsinler.

4. O, kendilerini açlıktan kurtararak beslemiştir ve her tehlikeye karşı onlara emniyet vermiştir.