Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. De ki: Ey kâfirler

2. Sizin taptıklarınıza ben tapmam.

3. Siz de benim taptığıma tapıcılar değilsiniz.

4. Ben asla sizin taptıklarınıza tapacak değilim.

5. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz.

6. Sizin dininiz size, benim dinim banadır.