Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Biz senin için (mutluluğun) göğsünü açmadık mı?

2. Senden yükünü indirmedik mi?

3. O senin sırtını ezen yükü.

4. Senin şanını yüceltmedik mi?

5. Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık vardır.

6. Evet, zorlukla beraber bir kolaylık vardır.

7. O halde boş kaldın mı, yine kalk (başka bir iş ve ibadetle) yorul.

8. Ancak Rabbine yönel.