Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. De ki; O Allah bir tektir.

2. Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O’na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir

3. Doğurmadı ve doğurulmadı

4. O ‘na bir denk de olmadı.