Bismillâhirrahmânirrahîm.

1,2. Mal toplayıp onu tekrar tekrar sayan, insanları arkadan çekiştirip, kaş göz hareketleriyle alay edenlerin (hümeze ve lümezenin) vay haline!

3. Malının, kendisini ebedi yaşatacağını sanır.

4. Hayır, andolsun ki, o hutame (cehennem)ye atılacaktır.

5. Hutame’nin ne olduğunu bilir misin?

6,7. O, kalplerin içine işleyecek, Allah’ın tutuşturulmuş bir ateşidir.

8,9. Cehennemlikler, dikilmiş direklere bağlı oldukları halde, o ateşin kapıları üzerlerine kapatılacaktır.