Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. O her şeyi kuşatacak olan Kıyamet’in haberi sana geldi mi?

2. Yüzler var ki, o gün eğilmiş, zillete düşmüştür.

3. Çalışmış, yorulmuştur.

4. Kızışmış bir ateşe girer.

5. Onlara kızgın bir kaynaktan su verilir.

6. Onlar için kuru bir dikenden başka yiyecek de yoktur.

7. O da ne besler, ne de açlığı giderir.

8. Yüzler de var ki, o gün nimetle mutludur.

9. Yaptığından hoşnuttur.

10. Yüksek bir cennettedir.

11. Orada boş bir söz işitmez.

12. Orada akan bir kaynak,

13. Yükseltilmiş divanlar,

14. Konulmuş kadehler,

15. Dizilmiş koltuklar, yastıklar,

16. Serilmiş halılar vardır.

17. Bakmıyorlar mı o develere, nasıl yaratılmış?

18. Göğe bakmıyorlar mı, nasıl yükseltilmiş?

19. Bakmıyorlar mı dağlara, nasıl dikilmiş?

20. Yere bakmıyorlar mı, nasıl yayılmış?

21. Haydi öğüt ver; sen şimdi sırf bir öğütçüsün.

22. Onların üzerinde bir zorba değilsin.

23. Ancak kim yüz çevirir ve kâfir olursa,

24. Allah ona en büyük azap ile azap edecek.

25. Kuşkusuz onlar döne dolaşa bize gelecekler.

26. Sonra da bize hesap verecekler.