Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. De ki: “Ben, ağaran sabahın Rabbine sığınırım,

2. Yarattığı şeylerin şerrinden,

3. Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,

4. Ve düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden,

5. Ve hased ettiği zaman hasetçinin şerrinden.