Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Andolsun kuşluk vaktine.

2. Ve sakinleştiği zaman geceye ki,

3. Rabbin seni bırakmadı ve darılmadı.

4. Ahiret senin için dünyadan iyi olacaktır.

5. Rabbın sana verecek ve sen hoşnut olacaksın.

6. O seni yetim bulup da barındırmadı mı?

7. Seni yol bilmez bulup yola iletmedi mi?

8. Seni yoksul bulup zengin etmedi mi?

9. Öyleyse sakın yetimi ezme.

10. Dilenciyi de azarlama.

11. Fakat Rabbinin nimetini anlat da anlat.