Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Burçlar sahibi gökyüzüne,

2. Vaad olunan o güne,

3. Şahitlik edene ve edilene andolsun ki,

4. Kahroldu o hendeğin sahipleri,

5. O çıralı ateşin,

6. Hani o ateşin başına oturmuşlar,

7. Müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı.

8. Müminlere kızmalarının sebebi de, onların yalnız çok güçlü ve övgüye lâyık olan Allah’a iman etmeleri idi.

9. O Allah ki, göklerin ve yerin hükümranlığı O’nundur ve Allah her şeye şahittir.

10. İnanan erkek ve kadınlara işkence yapıp sonra da tevbe etmeyenlere cehennem azabı ve yangın azabı vardır.

11. İnanan ve iyi amel yapanlar için de altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş odur.

12. Kuşkusuz Rabbinin yakalaması serttir.

13. Yoktan o yaratır ve tekrar o diriltir.

14. Bununla beraber çok bağışlayandır, çok sevendir.

15. Arş’ın sahibidir, yücedir.

16. Dilediğini yapandır.

17. O orduların kıssası sana geldi mi?

18. Yani Firavun ve Semud’un?

19. Fakat o inkarcılar hâlâ bir yalanlama içinde.

20. Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır.

21. Hayır o şerefli bir Kur’ân’dır.

22. Levhi Mahfuz’dadır.