Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Yaratan Rabbinin adıyla oku!

2. O, insanı bir alekadan (embriyodan) yarattı.

3. Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir.

4. O Rab ki kalemle yazmayı öğretti.

5. İnsana bilmediği şeyleri öğretti.

6. Hayır! Doğrusu (kâfir) insan azgınlık eder.

7. Kendisinin muhtaç olmadığını zannettiği için.

8. Muhakkak ki dönüş mutlaka Rabbinedir.

9,10. Namaz kıldığı zaman, bir kulu engelleyeni gördün mü?

11. Gördün mü (ne dersin?), ya o (kul) doğru yolda olur,

12. Veya kötülüklerden sakınmayı emrederse?

13. Gördün mü, ya bu (adam, hakkı) yalanlar, yüzçevirirse,

14. O adam, Allah’ın kendini gördüğünü hiç bilmiyor mu?

15,16. Hayır, hayır! Eğer o, bu davranışından vazgeçmezse, and olsun ki biz, onu perçeminden, o günahkâr ve yalancı perçeminden tutup cehenneme sürükleriz.

17. O zaman o taraftarlarını yardıma çağırsın.

18. Biz de Zebanileri çağıracağız.

19. Sakın onu dinleme de (Rabbine) secde et ve yaklaş.