Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Rabbinin yüce adını tesbih et.

2. Yaratıp düzene koyan O’dur.

3. Takdir edip hidayeti gösteren O’dur.

4. Otlağı çıkaran,

5. Sonra da onu karamsı bir sel köpüğü haline getiren O’dur.

6. Bundan böyle sana Kur’ân’ı okutacağız da unutmayacaksın.

7. Yalnız Allah’ın dilediği başkadır. Çünkü o açığı da bilir, gizliyi de.

8. Seni en kolay yola muvaffak kılacağız.

9. Onun için öğüt ver, eğer öğüt fayda verirse.

10. Saygısı olan öğüt alacaktır.

11. Pek bedbaht olan da ondan kaçınacaktır.

12. O ki, en büyük ateşe girecektir.

13. Sonra ne ölecek onda, ne de hayat bulacaktır.

14. Doğrusu felah buldu (günahtan) temizlenen.

15. Rabbinin adını anıp namaz kılan.

16. Fakat siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz.

17. Oysa ahiret daha hayırlı ve daha kalıcıdır.

18. Kuşkusuz bu ilk sahifelerde vardır,

19. İbrahim ve Musa’nın sahifelerinde.