Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. O harıl harıl (savaşa) koşanlara,

2. (Tırnaklarıyla yerden) ateş çıkaranlara,

3. Sabahleyin akın edenlere,

4. Tozu dumana karıştıranlara,

5. Derken bir topluluğun ortasına dalanlara yemin ederim ki,

6. Şüphesiz insan, Rabbine karşı çok nankördür.

7. Ve kendisi de buna şahittir.

8. Gerçekten o dünya malını çok sevdiği için katıdır.

9. Bilmiyor mu ki, kabirlerin içindekiler fırlatılacak.

10. Ve sinelerin içindekiler derlenecek.

11. O gün Rableri onların bütün yaptıklarından haberdardır