31 Ekim 2016
Mekke Akşam Namazı – Necm Sûresi: Ayet 27-42 – Sheikh Mu’ayqali

30 Ekim 2016
Mekke Akşam Namazı – Beled ve Kureyş Sûresi – Sheikh Mu’ayqali

29 Ekim 2016
Mekke Akşam Namazı – Ahkâf Sûresi: Ayet 1-10 – Sheikh Ghazzawi

28 Ekim 2016
Mekke Akşam Namazı – İbrahim Sûresi: Ayet 24-31 – Sheikh Ghazzawi

27 Ekim 2016
Mekke Akşam Namazı – Yûnus Sûresi: Ayet 57-64 – Sheikh Ghazzawi

26 Ekim 2016
Mekke Akşam Namazı – Sheikh Ghazzawi

25 Ekim 2016
Mekke Akşam Namazı – Sheikh Ghazzawi

24 Ekim 2016
Mekke Akşam Namazı – Sheikh Ghazzawi

23 Ekim 2016
Mekke Akşam Namazı – Sheikh Baleela

22 Ekim 2016
Mekke Akşam Namazı – Sheikh Baleela

21 Ekim 2016
Mekke Akşam Namazı – Sheikh Baleela

20 Ekim 2016
Mekke Akşam Namazı – Leyl ve Duhâ Sûresi – Sheikh Baleela

19 Ekim 2016
Mekke Akşam Namazı – Sheikh Baleela

18 Ekim 2016
Mekke Akşam Namazı – Sheikh Baleela

17 Ekim 2016
Mekke Akşam Namazı – Sheikh Baleela

16 Ekim 2016
Mekke Akşam Namazı – Sheikh Baleela

15 Ekim 2016
Mekke Akşam Namazı – Sheikh Ghazzawi

14 Ekim 2016
Mekke Akşam Namazı – İsrâ Sûresi – Sheikh Ghazzawi

13 Ekim 2016
Mekke Akşam Namazı – Beyyine Sûresi ve Zilzâl Sûresi – Sheikh Ghazzawi

11 Ekim 2016
Mekke Akşam Namazı – Sheikh Ghazzawi

11 Ekim 2016
Mekke Akşam Namazı – Sheikh Ghazzawi

10 Ekim 2016
Mekke Akşam Namazı – Sheikh Ghazzawi

09 Ekim 2016
Mekke Akşam Namazı – Hicr Sûresi: Ayet 1-15 – Sheikh Ghazzawi

08 Ekim 2016
Mekke Akşam Namazı – Sheikh Mu’ayqali

07 Ekim 2016
Mekke Akşam Namazı – Sheikh Mu’ayqali

06 Ekim 2016
Mekke Akşam Namazı – Sheikh Mu’ayqali

05 Ekim 2016
Mekke Akşam Namazı – Sheikh Mu’ayqali

04 Ekim 2016
Mekke Akşam Namazı – Sheikh Mu’ayqali

03 Ekim 2016
Mekke Akşam Namazı – Sheikh Mu’ayqali

02 Ekim 2016
Mekke Akşam Namazı – Kıyâme Sûresi: Ayet 1-40 – Sheikh Mu’ayqali

01 Ekim 2016
Mekke Akşam Namazı – Sheikh Mu’ayqali