Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Asra yemin olsun ki,

2. İnsan mutlaka ziyandadır.

3. Ancak iman edenler, salih amel (iyi işler) işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır