Abu Bakr Al-Shatri
Abu Bakr Al-Shatri
1970 yılında Cidde, Suudi Arabistan’da doğan İmam, Cidde’de büyümüş ve ilk öğrenimini burada almıştır.
Kuran-ı Kerim İlimleri konusunda Dr. Ayman Rochdi Suwaid ‘den icazet alan El-Şatri, Rüya İlimleri hakkında da icazet almıştır.
Cidde’de ki Al-Furkan Cami’nin imamlığını ve bir çok caminin başimamlığını yapan El-Şatri, pek çok ülkede toplantılar ve konferanslar düzenlemektedir.
Kişisel internet sitesi www.alshateri.com

Sûreler

[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.001.mp3"] 001. Fâtiha Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.002.mp3"] 002. Bakara Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.003.mp3"] 003. Âl-i İmrân Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.004.mp3"] 004. Nisâ Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.005.mp3"] 005. Mâide Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.006.mp3"] 006. En’âm Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.007.mp3"] 007. A’râf Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.008.mp3"] 008. Enfâl Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.009.mp3"] 009. Tevbe Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.010.mp3"] 010. Yûnus Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.011.mp3"] 011. Hûd Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.012.mp3"] 012. Yûsuf Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.013.mp3"] 013. Ra’d Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.014.mp3"] 014. İbrahim Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.015.mp3"] 015. Hicr Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.016.mp3"] 016. Nahl Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.017.mp3"] 017. İsrâ Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.018.mp3"] 018. Kehf Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.019.mp3"] 019. Meryem Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.020.mp3"] 020. Tâ-Hâ Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.021.mp3"] 021. Enbiyâ Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.022.mp3"] 022. Hac Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.023.mp3"] 023. Mü’minûn Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.024.mp3"] 024. Nûr Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.025.mp3"] 025. Furkân Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.026.mp3"] 026. Şu’arâ Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.027.mp3"] 027. Neml Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.028.mp3"] 028. Kasas Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.029.mp3"] 029. Ankebût Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.030.mp3"] 030. Rûm Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.031.mp3"] 031. Lokmân Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.032.mp3"] 032. Secde Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.033.mp3"] 033. Ahzâb Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.034.mp3"] 034. Sebe’ Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.035.mp3"] 035. Fâtır Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.036.mp3"] 036. Yâsîn Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.037.mp3"] 037. Sâffât Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.038.mp3"] 038. Sâd Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.039.mp3"] 039. Zümer Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.040.mp3"] 040. Mü’min Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.041.mp3"] 041. Fussilet Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.042.mp3"] 042. Şûrâ Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.043.mp3"] 043. Zuhruf Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.044.mp3"] 044. Duhân Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.045.mp3"] 045. Câsiye Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.046.mp3"] 046. Ahkâf Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.047.mp3"] 047. Muhammed Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.048.mp3"] 048. Fetih Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.049.mp3"] 049. Hucurât Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.050.mp3"] 050. Kâf Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.051.mp3"] 051. Zâriyât Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.052.mp3"] 052. Tûr Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.053.mp3"] 053. Necm Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.054.mp3"] 054. Kamer Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.055.mp3"] 055. Rahmân Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.056.mp3"] 056. Vâkı’a Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.057.mp3"] 057. Hadîd Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.058.mp3"] 058. Mücâdele Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.059.mp3"] 059. Haşr Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.060.mp3"] 060. Mümtehine Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.061.mp3"] 061. Saff Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.062.mp3"] 062. Cum’a Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.063.mp3"] 063. Münâfikûn Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.064.mp3"] 064. Teğâbun Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.065.mp3"] 065. Talâk Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.066.mp3"] 066. Tahrîm Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.067.mp3"] 067. Mülk Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.068.mp3"] 068. Kalem Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.069.mp3"] 069. Hâkka Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.070.mp3"] 070. Me’âric Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.071.mp3"] 071. Nûh Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.072.mp3"] 072. Cin Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.073.mp3"] 073. Müzzemmil Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.074.mp3"] 074. Müddessir Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.075.mp3"] 075. Kıyâme Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.076.mp3"] 076. İnsan Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.077.mp3"] 077. Mürselât Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.078.mp3"] 078. Nebe’ Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.079.mp3"] 079. Nâzi’ât Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.080.mp3"] 080. Abese Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.081.mp3"] 081. Tekvîr Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.082.mp3"] 082. İnfitâr Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.083.mp3"] 083. Mutaffifîn Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.084.mp3"] 084. İnşikâk Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.085.mp3"] 085. Bürûc Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.086.mp3"] 086. Târık Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.087.mp3"] 087. A’lâ Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.088.mp3"] 088. Ğâşiye Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.089.mp3"] 089. Fecr Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.090.mp3"] 090. Beled Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.091.mp3"] 091. Şems Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.092.mp3"] 092. Leyl Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.093.mp3"] 093. Duhâ Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.094.mp3"] 094. İnşirâh Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.095.mp3"] 095. Tîn Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.096.mp3"] 096. Alak Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.097.mp3"] 097. Kadr Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.098.mp3"] 098. Beyyine Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.099.mp3"] 099. Zilzâl Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.100.mp3"] 100. Âdiyât Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.101.mp3"] 101. Kâri’a Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.102.mp3"] 102. Tekâsür Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.103.mp3"] 103. Asr Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.104.mp3"] 104. Hümeze Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.105.mp3"] 105. Fil Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.106.mp3"] 106. Kureyş Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.107.mp3"] 107. Mâ’ûn Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.108.mp3"] 108. Kevser Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.109.mp3"] 109. Kâfirûn Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.110.mp3"] 110. Nasr Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.111.mp3"] 111. Tebbet Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.112.mp3"] 112. İhlâs Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.113.mp3"] 113. Felâk Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/105/105.114.mp3"] 114. Nâs Sûresi

Tüm Kâbe İmamları

Al-Afasy

Al-Sudais

Al-Ghamdi

Al-Muaiqly

Al-Shatri

Abdussamed