Abdulbasit Abdussamed
Abdulbasit Abdussamed
1927 yılında Mısır’ın güneyinde, Irak’lı bir baba ile Mısır’lı bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir.
Dedesi, babası ve iki kardeşi de hâfız olan Abdussamed 10 yaşında Kur’ân-ı Kerim’i tamamıyla ezberlemiştir.
1950 yılında Mısır Radyosu’ndaki yarışmaya katılması ve radyonun resmi okuyucusu olması Mısır’da radyo cihazlarının daha çok satılmasına sebep olmuştur.
Oniki yaşından itibaren ülkenin pek çok yerinden ve daha sonraları da dünyanın pek çok ülkesinden kendisine davetler gelen Abdussamet’in Kur’an-ı okuma tarzı islam aleminde ayrı bir çığır açmıştır.
30 yıl boyunca Kahire Şafii Camii’nde Kur’an-ı Kerim okuyan kârî, 1988 yılında vefat etmiştir.

Sûreler

[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.001.mp3"] 001. Fâtiha Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.002.mp3"] 002. Bakara Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.003.mp3"] 003. Âl-i İmrân Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.004.mp3"] 004. Nisâ Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.005.mp3"] 005. Mâide Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.006.mp3"] 006. En’âm Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.007.mp3"] 007. A’râf Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.008.mp3"] 008. Enfâl Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.009.mp3"] 009. Tevbe Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.010.mp3"] 010. Yûnus Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.011.mp3"] 011. Hûd Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.012.mp3"] 012. Yûsuf Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.013.mp3"] 013. Ra’d Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.014.mp3"] 014. İbrahim Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.015.mp3"] 015. Hicr Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.016.mp3"] 016. Nahl Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.017.mp3"] 017. İsrâ Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.018.mp3"] 018. Kehf Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.019.mp3"] 019. Meryem Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.020.mp3"] 020. Tâ-Hâ Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.021.mp3"] 021. Enbiyâ Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.022.mp3"] 022. Hac Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.023.mp3"] 023. Mü’minûn Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.024.mp3"] 024. Nûr Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.025.mp3"] 025. Furkân Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.026.mp3"] 026. Şu’arâ Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.027.mp3"] 027. Neml Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.028.mp3"] 028. Kasas Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.029.mp3"] 029. Ankebût Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.030.mp3"] 030. Rûm Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.031.mp3"] 031. Lokmân Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.032.mp3"] 032. Secde Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.033.mp3"] 033. Ahzâb Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.034.mp3"] 034. Sebe’ Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.035.mp3"] 035. Fâtır Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.036.mp3"] 036. Yâsîn Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.037.mp3"] 037. Sâffât Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.038.mp3"] 038. Sâd Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.039.mp3"] 039. Zümer Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.040.mp3"] 040. Mü’min Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.041.mp3"] 041. Fussilet Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.042.mp3"] 042. Şûrâ Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.043.mp3"] 043. Zuhruf Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.044.mp3"] 044. Duhân Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.045.mp3"] 045. Câsiye Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.046.mp3"] 046. Ahkâf Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.047.mp3"] 047. Muhammed Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.048.mp3"] 048. Fetih Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.049.mp3"] 049. Hucurât Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.050.mp3"] 050. Kâf Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.051.mp3"] 051. Zâriyât Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.052.mp3"] 052. Tûr Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.053.mp3"] 053. Necm Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.054.mp3"] 054. Kamer Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.055.mp3"] 055. Rahmân Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.056.mp3"] 056. Vâkı’a Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.057.mp3"] 057. Hadîd Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.058.mp3"] 058. Mücâdele Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.059.mp3"] 059. Haşr Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.060.mp3"] 060. Mümtehine Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.061.mp3"] 061. Saff Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.062.mp3"] 062. Cum’a Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.063.mp3"] 063. Münâfikûn Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.064.mp3"] 064. Teğâbun Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.065.mp3"] 065. Talâk Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.066.mp3"] 066. Tahrîm Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.067.mp3"] 067. Mülk Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.068.mp3"] 068. Kalem Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.069.mp3"] 069. Hâkka Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.070.mp3"] 070. Me’âric Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.071.mp3"] 071. Nûh Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.072.mp3"] 072. Cin Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.073.mp3"] 073. Müzzemmil Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.074.mp3"] 074. Müddessir Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.075.mp3"] 075. Kıyâme Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.076.mp3"] 076. İnsan Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.077.mp3"] 077. Mürselât Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.078.mp3"] 078. Nebe’ Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.079.mp3"] 079. Nâzi’ât Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.080.mp3"] 080. Abese Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.081.mp3"] 081. Tekvîr Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.082.mp3"] 082. İnfitâr Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.083.mp3"] 083. Mutaffifîn Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.084.mp3"] 084. İnşikâk Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.085.mp3"] 085. Bürûc Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.086.mp3"] 086. Târık Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.087.mp3"] 087. A’lâ Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.088.mp3"] 088. Ğâşiye Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.089.mp3"] 089. Fecr Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.090.mp3"] 090. Beled Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.091.mp3"] 091. Şems Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.092.mp3"] 092. Leyl Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.093.mp3"] 093. Duhâ Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.094.mp3"] 094. İnşirâh Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.095.mp3"] 095. Tîn Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.096.mp3"] 096. Alak Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.097.mp3"] 097. Kadr Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.098.mp3"] 098. Beyyine Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.099.mp3"] 099. Zilzâl Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.100.mp3"] 100. Âdiyât Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.101.mp3"] 101. Kâri’a Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.102.mp3"] 102. Tekâsür Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.103.mp3"] 103. Asr Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.104.mp3"] 104. Hümeze Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.105.mp3"] 105. Fil Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.106.mp3"] 106. Kureyş Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.107.mp3"] 107. Mâ’ûn Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.108.mp3"] 108. Kevser Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.109.mp3"] 109. Kâfirûn Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.110.mp3"] 110. Nasr Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.111.mp3"] 111. Tebbet Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.112.mp3"] 112. İhlâs Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.113.mp3"] 113. Felâk Sûresi
[sc_embed_player fileurl="https://ilminur.com/KuraniKerim/106/106.114.mp3"] 114. Nâs Sûresi

Tüm Kâbe İmamları

Al-Afasy

Al-Sudais

Al-Ghamdi

Al-Muaiqly

Al-Shatri

Abdussamed