Abdul Rahman Al-Sudais
Abdul Rahman Al-Sudais
Anza isimli tanınmış bir zümreden gelen Sudeys 1962 yılında Riyad’da doğmuştur.
Riyad’da büyüyen ve tahsilini 1979 yılında Riyad’da ki Fen Bilimleri Akademisi’nde takdirle bitiren Sudeys 12 yaşında iken hafız olmuştur. 1983 yılında Riyad Üniversitesi’nde Şeriat bölümünü bitirmiş, yüksek lisansını 1987 yılında İmam Muhammed bin Saud İslam Üniversitesi’nin Şeriat Akademisi’nde yapmış ve doktor (PhD) ünvanına 1995 yılında Mekke’de ki Ümmü’l-Kurra Üniversitesi’nde sahip olmuştur. 1984 yılında Kade’nin İmam-Hatibi olan Dr. Abdurrahman Es-Sudeys, Haziran 1984 yılında henüz 22 yaşındayken ilk hutbesini Mescid-i Haram’da vermiştir.
2012 yılında Kral Abdullah tarafından Mekke’deki Mescid-i Haram ve Medine’deki Mescid-i Nebevî’nin korunması ve gözetilmesi hizmetlerinin başkanlığına getirilmiştir.

Bu sayfayı istediğiniz sosyal medya ortamında paylaşabilirsiniz.

Sûreler

Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
001. Fâtiha Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
002. Bakara Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
003. Âl-i İmrân Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
004. Nisâ Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
005. Mâide Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
006. En’âm Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
007. A’râf Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
008. Enfâl Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
009. Tevbe Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
010. Yûnus Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
011. Hûd Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
012. Yûsuf Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
013. Ra’d Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
014. İbrahim Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
015. Hicr Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
016. Nahl Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
017. İsrâ Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
018. Kehf Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
019. Meryem Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
020. Tâ-Hâ Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
021. Enbiyâ Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
022. Hac Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
023. Mü’minûn Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
024. Nûr Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
025. Furkân Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
026. Şu’arâ Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
027. Neml Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
028. Kasas Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
029. Ankebût Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
030. Rûm Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
031. Lokmân Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
032. Secde Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
033. Ahzâb Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
034. Sebe’ Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
035. Fâtır Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
036. Yâsîn Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
037. Sâffât Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
038. Sâd Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
039. Zümer Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
040. Mü’min Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
041. Fussilet Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
042. Şûrâ Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
043. Zuhruf Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
044. Duhân Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
045. Câsiye Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
046. Ahkâf Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
047. Muhammed Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
048. Fetih Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
049. Hucurât Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
050. Kâf Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
051. Zâriyât Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
052. Tûr Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
053. Necm Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
054. Kamer Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
055. Rahmân Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
056. Vâkı’a Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
057. Hadîd Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
058. Mücâdele Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
059. Haşr Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
060. Mümtehine Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
061. Saff Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
062. Cum’a Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
063. Münâfikûn Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
064. Teğâbun Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
065. Talâk Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
066. Tahrîm Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
067. Mülk Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
068. Kalem Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
069. Hâkka Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
070. Me’âric Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
071. Nûh Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
072. Cin Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
073. Müzzemmil Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
074. Müddessir Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
075. Kıyâme Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
076. İnsan Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
077. Mürselât Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
078. Nebe’ Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
079. Nâzi’ât Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
080. Abese Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
081. Tekvîr Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
082. İnfitâr Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
083. Mutaffifîn Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
084. İnşikâk Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
085. Bürûc Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
086. Târık Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
087. A’lâ Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
088. Ğâşiye Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
089. Fecr Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
090. Beled Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
091. Şems Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
092. Leyl Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
093. Duhâ Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
094. İnşirâh Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
095. Tîn Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
096. Alak Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
097. Kadr Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
098. Beyyine Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
099. Zilzâl Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
100. Âdiyât Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
101. Kâri’a Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
102. Tekâsür Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
103. Asr Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
104. Hümeze Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
105. Fil Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
106. Kureyş Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
107. Mâ’ûn Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
108. Kevser Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
109. Kâfirûn Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
110. Nasr Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
111. Tebbet Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
112. İhlâs Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
113. Felâk Sûresi
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
114. Nâs Sûresi

Tüm Kâbe İmamları

Al-Afasy

Al-Sudais

Al-Ghamdi

Al-Muaiqly

Al-Shatri

Abdussamed